Hisab Awal Bulan Dzulqo`dah 1441 Hijriyyah

Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat

الخـاصةالحـصةالعلامة
قةجةجقةجةجقةعةم
13168319291841440
4891038048841
2122736936186Syawwal
2218293033211 Harokat
الاوجالمـركـز
نىقةجةجقةجةج
3412350731440
1001619111
00057218Syawwal
3512331911 Harokat

نىقةجة / عةج / م
150تعـديل الخاصة
341تعـديل المركز
491البعـد الغـير المعـدل
5خمس دقائق
59حـاصل الضرب البعـد
341تعـديل المركز
5431تعـديل الشمس
31911المـركـز
35123الاوج
3813وسـط الشمس
5431تعـديل الشمس
5554292مقـوم الشمس
491البعـد الغـير المعـدل
8دقـائـق تعـديل الايـام
411البعـد المـعـدل
52خـصـة السـاعـة
25303تعـديل العـلامـة
33211الـعـلامة من الحـركات
25303تعـديل العـلامـة
352181العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا
7فـضـل الطـوليـن
359181العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا
لثنىقةجة / عة
605923قاعده يوم وليلة
35918العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا
25505باقية الساعة الى الغروب
12552ارتفاع الهلال وقت الغروب
4اربع دقائق
504011مكث الهلال
160عرض القمر بالحصة
4اربع دقائق
41حـاصل الضرب عرض القمر
504011مكث الهلال
504412جرم القمر

Awal Bulan Dzulqo`dah, Tahun 1441 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020
  1. Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Ahad, 21 Juni 2020, Jam 12 Lebih 9 Menit, 35 Detik
  2. Tingginya Bulan pada Malam Senin, 2 Darjah, 55 Daqiqoh, 12 Sawani, 30 Sawalis
  3. Lamanya bulan dilangit pada Malam Senin, 11 Menit, 40 Detik, 50 Sekon
  4. Letaknya Bulan di sebelah utara, agak miring ke utara maju ke kanan Matahari
  5. Berjalan pada Buruj Jaoza, 29 Darjah, 54 Daqiqoh, 55 Sawani
  6. Bulan yang terang 1/5 Jari
  7. Manzilah Qomar pada 8 الهقعة